En repeterende tidsplan (eller ofte kalt ”rullende tidsplan”) er en tidsplan som repeteres etter hver avsluttet omgang.

Om du lager en tidsplan for én uke (f.eks mandag til fredag) vil denne repeteres påfølgende uker inntil ny endring registreres.

På samme måte fungerer det om du lager en flerukers tidsplan. Tidsplanen repeteres inntil ny endring registreres.