Når du har laget en ny tidsplan må denne godkjennes av barnehagen/SFO. Når tidsplanen er godkjent aktiveres denne automatisk i din App.