Hvis du har problemer med innlogging, spørsmål som gjelder ditt/dine barn, eller får andre feil i IST Home Skole – kontakt ansvarlige på den aktuelle skole/SFO eller kommune.